Periodieke controle

Uw controle of intake (eerste afspraak) wordt bij een van onze tandartsen ingepland. We streven ernaar om de behandeling altijd bij dezelfde tandarts te laten plaatsvinden.

Intake

De intake is de eerste afspraak in onze praktijk. Voordat u in de praktijk komt, heeft u enkele vragenlijsten en documenten thuis opgestuurd gekregen. Het is belangrijk om deze voorafgaand aan de afspraak in te vullen en mee te nemen naar de praktijk.

Tijdens de intake worden vragen gesteld over uw medische geschiedenis, uw tandheelkundig verleden, wensen en wordt gevraagd of u op dit moment klachten van heeft.

Nadat uw vragen zijn beantwoord, zullen we starten met de controle.

Periodieke controle

Tijdens de controle wordt de gezondheid van het gebit beoordeeld en wordt er onder andere gekeken naar tandbederf (cariës), slijtage en tandvleesontsteking. Ook wordt er een risico-inschatting gemaakt voor mogelijke problemen in de toekomst. Het is belangrijk om regelmatig het gebit te laten controleren, zodat eventuele problemen in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord.

Het is mogelijk dat er aanvullende röntgenfoto’s gemaakt worden om de status van uw tanden en kiezen te beoordelen. Er zal worden uitgelegd waarom dat de tandarts vindt dat er een indicatie is voor de röntgenfoto(’s).

Op individuele basis zal een zorgplan worden opgesteld, Om uw mond gezond te houden zullen we sturen richting een preventieve aanpak, mogelijk met behulp van de preventieassistent of de mondhygiënist.

Mocht er aan het eind van de controle blijken dat er een vervolgbehandeling noodzakelijk is, ontvangt u van ons een begroting per e-mail of op papier.

Alle behandelingen