Visie

Luuk en Rob hebben in veel verschillende praktijken gewerkt om ervaring op te doen. Zodoende hebben ze een visie ontwikkeld wat voor tandheelkundige zorg ze willen verlenen in hun eigen praktijk.

“Een fijne praktijk voor patiënt voor preventieve, duurzame, gepersonaliseerde en goed voorgelichte, mondzorg, uitgevoerd door een betrokken team ”

We streven naar het aanbieden van hoogwaardige mondzorg in een moderne groepspraktijk, waarin de patiënt voor zoveel mogelijk facetten van de mondzorg terecht kan onder één dak.

Elk lid van ons team heeft een affiniteit met een bepaald deelgebied in de mondzorg. Zo is Kees Zachariasse naast zijn werkzaamheden in de praktijk werkzaam als gnatholoog (specialist op het gebied van kaakgewrichtsklachten) in het UMC Utrecht en heeft hij een affiniteit met implantologie.  Rob en Luuk vinden chirurgie interessant (lastige verstandskiezen), daar waar Luuk zich ook veel toelegt op de behandeling van kinderen. Hij vindt het belangrijk dat kinderen zonder angst in de praktijk durven te komen en legt daarom de nadruk op het voorkomen van problemen in plaats van het genezen.

We trachten om zo veel mogelijk gespecialiseerde collega’s aan onze praktijk te verbinden, zodat we vrijwel iedere behandeling, op orthodontie na, kunnen uitvoeren binnen de praktijk.

We wensen dat patiënten zich prettig, veilig en gehoord voelen bij ons in de praktijk. We zullen ze eerlijk voorlichten over wat de juiste behandelstrategie voor de patiënt is, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van problemen (preventie). Preventie levert in de toekomst gezondheidswinst op voor de patiënt en leidt tot minder kosten. Een van de preventieve strategieën die we bij jeugdigen tot 18 jaar toepassen is “Gewoon Gaaf”, een project van het Ivoren Kruis, waaruit blijkt dat wanneer de hoeveelheid gaatjes af kan nemen tot wel 70%! Door voor de patiënt bij te dragen aan de bewustwording van zelfzorg (manier van poetsen en het gebruik van tandenstokers en ragers) en het inzichtelijk maken van de aandachtspunten bij de patiënt door de plaque (laag bacteriën op de tanden) te kleuren, beperken we de risico’s op problemen!

We zullen ons blijven bijscholen en op de hoogte blijven van nieuwe technieken.

Wist u bijvoorbeeld al dat we werken met Guided Biofilm Therapy, waardoor behandeling voor de mondhygiënist ook vaak mogelijk is zonder het “koude water” en dat we de beschikking hebben over een 3D-scanner om binnen enkele minuten uw hele gebit gedigitaliseerd te hebben voor bijvoorbeeld een kroon, de voorbereiding voor een implantaat of een bleekbitje?

Kwaliteitsbewaking

De behandelaars bij Mondzorg Veenendaal volgen bij- en nascholing. Luuk en Rob vinden het belangrijk dat de behandelaars op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en behandelmogelijkheden en stimuleren het volgen van cursussen en of congressen. De behandelaars laten hun bij- en nascholing veelal registreren bij KRT, KRM of het Register Preventieassistenten.